บริษัท ธนาวัฒน์มอเตอร์ จำกัด

บริษัท ธนาวัฒน์มอเตอร์ จำกัด ก่อตั้ง ในปี 2534 เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจำหน่ายและบริการเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก โดยจดทะเบียนครั้งแรก ในนามของ ร้านธนามอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการอะไหล่แท้ของ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสากรรม จำกัด โดยมีสินค้าเกี่ยวกับ รถไถนาเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล เบนซิน คูโบต้า รถอีแต๋น และอุปกรณ์เครื่อง จักรกลการเกษตรอื่นๆพร้อมอะไหล่แท้ และบริการ

ต่อมาในปี 2536 ร้านได้ขยายกิจการเพิ่ม โดยเปิดสาขาใหม่อีกหนึ่งสาขา ที่อำเภอ พนมไพร ใช้ชื่อจดทะเบียนในนามร้านธนาวัฒน์การเกษตร

ต่อมาในปี 2547 ร้านได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้แทนจำหน่ายกับ บริษัท กมลอินดรัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าและจัดจำหน่าย เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อ จอห์นเดียร์

ในปีต่อมาคือ 2548 ร้านยังได้ขยายธุรกิจออกในแนวใหม่เพิ่มอีก ซึ่งเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมให้บริการติดตั้ง ซึ่งมีหลายแบรนด์ และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายพร้อมบริการหลังการขายกับ บริษัท สยามไดกิ้นเชลส์ จำกัด บริษัท บีกริมแคร์เรียประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยซัมซุงประเทศไทยจำกัด และบริษัทอื่นๆอีก จากนั้นก็ได้ดำเนินธุรกิจต่อมา

จนถึงปี 2553 ก็ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนร้านที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศอีกหนึ่งแห่ง คือ ร้านธนาอีเลคทริค จนถึงปี 2554 ร้านจึงได้ขยายสาขาใหม่เพิ่มอีกที่จังหวัดร้อยเอ็ด

อยู่มาจนถึงปี 2556 โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม บริษัท ธนาวัฒน์มอเตอร์ จำกัด พร้อมกับได้เพิ่มสินค้าเกียวกับเครื่องจักรกล การเกษตรที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ยี่ห้อ คลาส (CLAAS) ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในประเทศเยอรมันนีกว่า 100 ปี เป็นที่รู้จักกันในวงการเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นอย่างดี โดยได้รับการสนับ สนุน นำเข้าจาก บริษัท เอเชีย จำกัด พร้อมอุปกรณ์ อาทิรถฟาร์มแทรคเตอร์ เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด เครื่องปลูกอ้อย ตัดอ้อย คีบอ้อย เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง โรตารี่พรวนดิน เครื่องหยอดข้าว หว่านปุ๋ย และเมล็ด พันธุ์ นอกจากนี้บริษัทของเรา ก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของรถไถขนาดเล็กมาโดยตลอด ไม่ได้หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองกับพี่น้องเกษตรกรที่มีพระคุณกับบริษัท ซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ไม่มีกำลังซื้อมากประกอบกับ มีที่นาจำกัด เราได้พัฒนารถลุยหล่มขนาดเล็ก ที่ออกแบบใช้กับเฉพาะงานในพื้นที่นาหล่ม นาปรัง ซึ่งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ไม่สามารถทำงานได้ เราได้เน้นถึงประโยชย์ใช้สอยมากกว่าที่จะแสวงหากำไร คือช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ให้มีเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมกับขนาดของการใช้งาน ทุกครอบครัวสามารถที่จะมีเป็นของตนเองได้ ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตที่ มีความเชี่ยวชาญช่วยกันวิเคราะห์ ทดลองจนใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และซึ่งมีอยู่สองยี่ห้อคือ รถไถนาหล่มช้างเหล็กรุ่นจัมโบ้ และรถไถนาหล่มลิงลมรุ่นบิ๊กจัมโบ้ ซึ่งมีที่ บริษัท ธนามอเตอร์ จำกัด เท่านั้น นอกจากนี้เรายังมีอุป กรณ์การเกษตรนานาชนิดเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา และ เป็นเครื่องทุ่นแรงให้เกษตรกร ลดต้นทุนในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร