กดเปิดแอปพิลเคชั่น
กดโทรออก

กดสกอเมาส์เพื่ออ่านรายละเอียดและดูเรทราคาในตาราง