เรียน ท่านลูกค้าที่มีอุปการะคุณโปรดทราบ ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ ทุกครั้งกรุณาตรวจสอบที่มาเกี่ยวกับ “ชื่อบัญชี” “เจ้าของบัญชี” “เลขที่บัญชี” กับทางธนาคารให้ถูกต้องชัดเกณฑ์ ก่อนที่ท่านจะยืนยันการโอนเงินกับธนาคาร พร้อม Fax หรือ Mail หลักฐานการโอน (ใบ Payin ) ได้ที่

Fax : 0-4351-8998,0-4358-1037
Email : thanamotor@outlook.com
พร้อมกับติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4351-8998, 0-4358-1037 เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของเราจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการให้บริการด้วยความรวดเร็ว

ชำระผ่าน บัตรเครดิต ทุกธนาคาร

ชำระผ่าน ระบบสินเชื่อ อีอ้อนและเฟิร์สช้อยโดยท่านต้องไปที่ร้าน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบวงเงินของท่านกับอิอ้อนก่อน