ประเภทเครื่องหยอดข้าวและเมล็ดพันธ์แบบ 4-6 แถว ใช้กับรถไถนาเดินตาม ประเภทเครื่องหยอดข้าวและเมล็ดพันธ์แบบ 8 แถว ใช้กับรถแทรคเตอร์ 36-50 HP