ประเภทเทเลอร์บรรทุกรถเกี่ยวข้าว CLAAS

สำหรับรุ่นอื่นในตารางสามารถ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่