รถแทรกเตอร์ฟาร์เมอร์ 7248 4 WD

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียด

รถแทรกเตอร์ฟาร์เมอร์ 7248 (86 HP) 4 WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 86 แรงม้า (ผานพรวน 26 ” 7 ผาน)

ราคาปลีก : 1,248,000.00 บาท
เงินดาวน์ : 300,000 บาท
ยอดจัด : 888,000 บาท
งวดย่อย ขั้นต่ำ 2,000/เดือน : 22,000 บาท

2 ปี (งวดละ) 3 ปี (งวดละ) 4 ปี (งวดละ)
510,600 317,096 306,360


รถแทรกเตอร์ฟาร์เมอร์ 7248 (86 HP) 4 WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 86 แรงม้า

ราคาปลีก : 1,188,000.00 บาท
เงินดาวน์ : 300,000 บาท
ยอดจัด : 888,000 บาท
งวดย่อย ขั้นต่ำ 2,000/เดือน : 22,000 บาท

2 ปี (งวดละ) 3 ปี (งวดละ) 4 ปี (งวดละ)
510,600 317,096 306,360

 


 

หมายเหตุ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการผ่อนตามความเหมาะสม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย
เงื่อนไขนี้มีผลตั้งแต่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560
** ต้องมีข้าราชการค้ำ **