ไถบุกเบิก 3 จาน MTD 1300

 

ไถบุกเบิก 3 จาน 26 นิ้ว CMT รุ่น 1300 ขนาด70-90 แรงม้า