แอร์ Carrier ตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) น้ำยา R-32 รุ่น 40QBJ Series ขนาด 19,000-40,000 btu. No#5 /2020

  • สินค้า : แอร์, แอร์บ้าน, เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)
  • ประเภท : แอร์ตู้, แอร์ตู้ตั้ง, แอร์ตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type, Package Type, Plenum Type)
  • ยี่ห้อ : แอร์ Carrier
  • มีขนาดตั้งแต่ 19,107BTU – 40,262BTU
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
Download Catalog