เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น Urusara7 ขนาด 8,500 -16,900 BTU.

หมวดหมู่: ,